قطعات سایشی

قطعات سایشی شامل تیغه، ناخن،گوشه، روبند ناخن، کلنگ ناخن و … می‌باشد.