سامانه نظرسنجی و پایش مشتریان

مشتری گرامی، ضمن تشکر از انتخاب مجموعه ما برای خدمت رسانی، برای آگاهی از میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده خواهشمندیم به سوالات این فرم پاسخ دهید تا بتوانیم ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، گامي مؤثر در شناسايي نقاط قابل بهبود اين شرکت و افزايش رضايتمندي و بهبود تعامل و اصلاح هر چه بیشتر انتظارات شما عزیزان برداریم.

لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان