قطعات زیربندی

لوازم زیربندی یکی از مهمترین قسمت‌های ماشین آلات صنعتی و معدنی از جمله بیل مکانیکی، بولدوزر و … می باشند. قطعات و لوازم زیربندی شامل انواع زنجیرها، انواع رولیک، انواع اسپراکت، انواع قفل زنجیر، انواع کفشک و انواع چرخ می‌باشد.