اعضای تیم

به صورت آسان اعضای تیم خود را بسازید و به آن ها افکت های گوناگون بدهید.

لایه بندی پایه


لایت باکس


دایره ای


لینک سفارشی


لایه بندی پوششی


گردونه ای


سبک مترویی