قطعات برقی

قطعات برقی

تامین راه آریا به منظور ارضای تقاضای رو به افزایش قطعات الکتریکی برای ماشین‌های صنعتی و معدنی، خط کاملی از هارنس، شیربرقی، استارت، سیم‌کشی موتور، سیم‌کشی انژکتور و سنسورها را تامین کرد.