ماینکس

یازدهمین نمایشگاه ماینکس

صنایع معدنی ایران

نمایشگاه تامین راه آریا

یازدهمین نمایشگاه بین المللی MINEX

نمایشگاه ماینکس

کارخانه ETP

بازید هیئت مدیره شرکت تامین راه آریا از غرفه و کارخانه‌ی برند ایتالیای ETP در حاشیه‌ی نمایشگاه bauma 2022.

بازید هیئت مدیره شرکت تامین راه آریا از غرفه و کارخانه‌ی برند ایتالیای ETP در حاشیه‌ی نمایشگاه bauma……

نمایشگاه ماینکس

بازدید هیئت مدیره‌ی شرکت تامین راه آریا از نمایشگاه bauma 2022.

نمایشگاه bauma 2022 پس از سه سال تعطیلی به علت شیوع کرونا به میزبانی آلمان در شهر مونیخ از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ اکتبر برگزار…